Alle MKB-zaken

Het gaat hier om een veelheid van zaken waarmee u als ondernemer dagelijks geconfronteerd kunt worden.
Huur en verhuur van bedrijfsruimte, zaken op het gebied van arbeids- en ontslagrecht, het vastleggen en het nakomen van overeenkomsten, aansprakelijkstelling en schadevergoeding, oneerlijke concurrentie etc..

Maar ook om aangelegenheden die rechtstreeks de continuïteit van uw onderneming raken:
bedrijfsopvolging, een overname met arbeidsrechtelijke effecten, indeplaatsstelling van uw opvolger in de huurovereenkomst, het uittreden uit een vennootschap onder firma, het oplossen van problemen tussen aandeelhouders (impasses).

Ruime ervaring, tijdig bijschakelen van de benodigde expertise, het geven van een voorzet voor moeilijk overleg, het begeleiden van het traject, en mocht het allemaal in der minne niet kunnen worden opgelost, jarenlange ervaring in procederen en beslagrecht.

Bel me om af te stemmen of mijn expertise u verder helpt. Ook voor een second opinion.

disclaimer (link)

023-741 05 00

E-mail mij

Bel me op

Advocaat embleem