Disclaimer

Ik oefen mijn praktijk uit voor rekening en risico van de besloten vennootschap Advocatenpraktijk Mr W.M.U. van der Blom B.V..

Wanneer u mij raadpleegt of opdracht geeft, accepteert u het van toepassing zijn van de algemene voorwaarden van deze praktijkvennootschap op al mijn doen en laten. Daarmee is persoonlijke aansprakelijkheid uitgesloten.

Voorts is van toepassing de door de vennootschap in de algemene voorwaarden opgenomen beperking van aansprakelijkheid voor schade die meer beloopt dan het bedrag waarvoor de verplichte verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid dekking verleent.

Bij strijd tussen deze weergave en de algemene voorwaarden is de inhoud van de algemene voorwaarden bepalend.

De algemene voorwaarden zijn als pdf beschikbaar. Print uw exemplaar en/of download de pdf om die veilig op te slaan.

023-741 05 00

E-mail mij

Bel me op

Advocaat embleem