Verdelen en Verrekenen

Wat hebben erfrecht, een echtscheiding en het uittreden uit bij voorbeeld een vennootschap onder firma met elkaar te maken?

Zo op het oog weinig. Elk van deze onderwerpen kent immers zijn eigen problematiek en emoties, en vraagt dus van uw advocaat een specifiek op het onderwerp toegesneden aanpak.

Maar gemeen hebben ze, dat er een boedel overblijft die afgewikkeld en dus verdeeld moet worden. Volgens de spelregels van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Maar dan wel zo, dat u bij de uitkomst het gevoel hebt dat de relatie te goeder trouw tot een einde is gebracht.

Wanneer u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden is er meestal geen gemeenschappelijke boedel (de zogeheten uitsluiting van elke gemeenschap van goederen). Voor de verdeling komt dan in de plaats de vergelijkbare verplichting om overgespaard inkomen en/of vermogen met elkaar te verrekenen, ook hier uiteraard op rechtens zorgvuldige wijze.

Verdelen dan wel verrekenen is ingewikkeld. Bel me om af te stemmen of mijn expertise u verder helpt. Ook voor een second opinion.

disclaimer (link)

023-741 05 00

E-mail mij

Bel me op

Advocaat embleem