Missie

Bij het kiezen tussen wetenschap, ambacht en broodwinning leg ik het accent vooral op het ambacht van de advocaat.

De feiten spelen daarbij de hoofdrol. Op basis van een analyse van de feiten kom je tot het inventariseren van de juridische mogelijkheden. De door de cliƫnt te maken keus berust in het algemeen op een afweging van baten en kosten.

Goede kennis van het recht is voorwaarde om te komen tot een evenwichtige inschatting van de mogelijkheden. Tot mijn bagage reken ik het nauwgezet bijhouden van literatuur en jurisprudentie.

Soms levert het ambachtelijk omgaan met het vak van advocaat inzichten op die voor de rechtswetenschap van belang lijken. Dat aspect van mijn werk is benaderbaar via het kopje ‘Voor Juristen’.

Belangrijk is ook dat de drempel laag is. U kunt mij bellen om over uw zaak te brainstormen. Als het klikt kunnen we nader overleg plegen.

disclaimer (link)

023-741 05 00

E-mail mij

Bel me op

Advocaat embleem