Voor juristen

Toetst u wel eens of de uitkomst van uw rechtsvinding kwalificeert als Recht?
Of kunt u het wel af met enkel redelijkheid en billijkheid?

Let wel !
Van u wordt verwacht dat u zoekt naar een normatief juridisch oordeel
een oordeel dat aan een verbintenis de kwalificatie juridisch verantwoord toevoegt, met als gevolg dat de uitkomst als Recht wordt ervaren.
Heel concreet, zoals ook van een moreel of ethisch oordeel wordt verwacht dat het beantwoordt aan
de Moraal dan wel aan de Ethiek.

Op mijn website http://metrechtanders.nl/het-wettelijk-stelsel
schets ik in twee artikelen (2014 en 2017) het algemeen deel van Recht en Rechtsvinding.
Op het snijvlak van het Oud en het Nieuw Burgerlijk Wetboek, met de relevante wetsteksten erbij.
Een analyse die u nergens vindt, niet in Tekst & Commentaar, niet in de Asser-serie, niet in Asser
Procesrecht.

Mede gebaseerd op een eerder onderzoek naar de kennelijk onredelijk ontslagarresten van de Hoge
Raad op http://metrechtanders.nl/het-artikel.
Inderdaad, minister Asscher heeft bij het bestuursrechtelijk knevelen van civiel het kennelijk onredelijk ontslag geschrapt.
Maar de vraag blijft hoe het mogelijk is
dat juristen kunnen leven met een dubbele norm
afhankelijk van de vraag of de zorgvuldigheid van het ontslag vóór of nà het ontslag aan de orde komt.

Mede gebaseerd op een aantal artikelen over het a-relationeel karakter van het juridisch huwelijk te
vinden op http://metrechtanders.nl/varia.
Lees voor het résumé via deze link de Knikker voor Frank Kalshoven (2016).
Daarin wordt in minder dan 600 woorden uitgelegd waarom de rechtspraktijk ten aanzien van de huwelijksovereenkomst faalt.

U kunt me natuurlijk altijd vragen om het een keer te komen uitleggen.

disclaimer (link)

023-741 05 00

E-mail mij

Bel me op

Advocaat embleem